ברוכים הבאים לאתר אשד שליטה ברכב
חדשות בדיני תעבורה בעריכת דני שטרוזמן, ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה
-*-
אין עוד מסמכים מצולמים בידי נוהג ברכב תאגיד /
ב-24.1.17 הופץ ע"י מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה מסמך שלפיו יש להפסיק את הנוהג לתת מסמכים מצולמים בידי הנהג.

הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית בנתיב תחבורה ציבורית / דני שטרוזמן
תקנות תעבורה בדבר הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה ברשויות המקומיות /
רשות מקומית רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה, בכפוף לנוהל שתגבש המשטרה ויאושר ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

פנס תאורת יום /
בהתאמה לדורות האחרונים של כלי הרכב המיובאים לישראל עם צמד פנסים קדמיים הנדלקים ביחד עם התנעת הרכב, תוקנה תקנה 97(ג) לתקנות התעבורה המחייבת הדלקת אורות בחדשי החורף גם ביום, ונוספה בה האפשרות להדליק את הפנס לתאורת יום.

לרשימת כל המאמרים...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה