מאמרים: לכל החדשות

זכות קדימה להולכי הרגל

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-29/01/2015 16:29

מתוך ספר התמרורים בהוצאת "הצבי"
מתוך ספר התמרורים בהוצאת "הצבי"

 עד כה "התפתלו" (או התפלפלו) תקנות התעבורה בנוגע לאחריותו של הנהג כלפי הולכי הרגל החוצים, או המבקשים לחצות את הכביש, באמירה שיש לאפשר להולך הרגל החוצה במעבר חצייה להשלים את החצייה בבטחה.

תמרור מודיעין, על פי גרסתו בלוח הקודם, הודיע על מקום מעבר חצייה.
הפירוש לתמרור שונה עם פרסום לוח התמרורים החדש בשנת 2010, ועתה הוא מורה באורח חד משמעי: תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים במעבר חצייה.
ב-28.1.15 פורסם תיקון לתקנות התעבורה המעדכן את הגדרת מתן זכות קדימה (שהתייחסה עד כה רק ליחסי הגומלין בין כלי רכב), ומחמיר את הדרישה מהנהג לכבד את זכותו של הולך הרגל. החמרת הדרישה תכנס לתוקף בסוף מרץ 2015.
 
השינויים:
תקנה 1 - הגדרה מתוקנת: "מתן זכות קדימה - מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם".
 
תקנה 67 - הרחבה (אחרי תקנת משנה (א):
"(א1) נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך הרגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה. 
(א2) התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר - יעצור אף הוא; היה הולך הרגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה