מאמרים: לכל החדשות

נתיבים מהירים כשמם כן הם

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-21/09/2015 18:45

נתיבים מהירים כשמם כן הם

תקנות נתיבים מהירים שפורסמו ב-2010 על-פי חוק נתיבים מהירים נוגעות אך ורק באופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים.
עתה, ב-20.9.15, פורסמה מערכת תקנות נתיבים מהירים נוספת, שעיקרה שמירת הנתיבים המהירים פנויים לזרימה מהירה של תנועה. 
"נתיב מהיר" מוגדר בחוק נתיבים מהירים כנתיב שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה ושניתנת בו עדיפות לנסיעת רכב ציבורי.
התקנות בתוקף מ-20.10.15 ולפיהן פקח מטעם הרשות רשאי להורות למי שרשאי לנהוג ברכב החונה בנתיב המהיר לפנותו מן הנתיב המהיר ואם לא מצוי בו או בסמוך אליו מי שרשאי לנהוג בו, או אם מי שרשאי לנהוג ברכב סירב לפנותו לפי הוראת הפקח - לפנותו בעצמו, באמצעות רכב גרירה או באמצעות רשות מרשויות המדינה המוסמכת לכך, אם התקיים לגבי הרכב החונה אחד מאלה
1. הרכב חוסם נתיב נסיעה בנתיב המהיר באופן המונע נסיעה בו; 
2. הרכב גורם האטה משמעותית בתנועת רכב ציבורי בנתיב המהיר;
3. הרכב חונה בתחנת אוטובוס בנתיב המהיר או בחניה התפעולית המיועדת לקו שירות לאוטובוסים שתחנת הקצה שלו נמצאת בנתיב המהיר. 
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה