מאמרים: לכל החדשות

אש באוטובוסים

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-08/10/2015 08:13

בתא המנוע: חיישן קופסת הפיקוד וצנרת
בתא המנוע: חיישן קופסת הפיקוד וצנרת

נרשם בסיוע מר אלי מנשה, מנכ"ל חב" מ.א.ח ייבוא ושיווק המתקינה מערכות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים.

 
ככל הידוע, בכ-170 אוטובוסים פורצת מדי שנה שריפה שמקורה בתא המנוע. אנחנו מרשים לעצמנו לשער שאלה הם 170 האוטובוסים שהידיעה אודות השריפה בהם הגיעה לתקשורת וישנם רבים נוספים. הזמן שחולף עד לגילוי האש וכיבוייה על-ידי הנהג בעזרת מטף כיבוי רגיל, גורם במקרים רבים לשריפת האוטובוס כולו ולסיכון הנוסעים והסביבה. בעקבות עוד שריפה שארעה באוטובוס ב-24 באוגוסט, בכביש מס" 1, שגרמה לפקקי ענק ולנזק משני רב, הנחה התחום לקציני בטיחות במשרד התחבורה את קציני הבטיחות לוודא כי במסגרת הביקורת החודשית לאוטובוסים יינתן דגש גם על בדיקת המערכות אשר עלולות לגרום לשריפה. 
 
ב-26.2.15 פורסם כי נציב כבאות והצלה הוציא דרישה להנהלת אגד לפעול מיידית להתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש באוטובוסים, בעקבות שרשרת של שריפות אוטובוס. "שרשרת השריפות" כללה שמונה שריפות אוטובוס שהתחוללו בשבוע אחד ברחבי הארץ. הזכורה והקשה שבהן הייתה שריפת אוטובוס אגד בקו 480 על כביש מספר אחד, סמוך לתל אביב. השריפה שפרצה במנוע האוטובוס, הביאה לשריפתו של הרכב כליל ורק בנס הצליחו הנוסעים להימלט בזמן. 
אך אין די בכך. חוזר מטעם מנהל אגף הרכב, שהופץ בשלהי יולי 2015 בקרב מנכ"לי חברות האוטובוסים וקציני הבטיחות שלהם, דן בהקפדה על תחזוקת אוטובוסים למניעת שריפה. בפתיח למסמך כותב מנהל האגף:
"אבקש להביא לידיעתכם כי לאור ריבוי מקרי שריפה של אוטובוסים, המתחילים להערכת רשות הכיבוי הארצית בעיקר באזור המנוע, החליט מנכ"ל משרד התחבורה בהמלצת הגורמים המקצועיים לחייב התקנתה של מערכת כיבוי אש בתא המנוע באוטובוס בהתבסס על תקנים בינלאומיים בתחום.
לצורך יישום החלטת המנכ"ל הוכן תקן ישראלי 6278 על כל חלקיו, הכולל דרישות ביצועים אשר יתאימו לכיבוי אש באוטובוסים, ויעוגנו בתקנות התעבורה".
 
זה לא החוזר הראשון, כבר ב-11 במרץ 2013 פרסם משרד התחבורה הודעה על הכוונה לחייב התקנת מערכת לכיבוי אש באוטובוסים.
והנה זה בא. התקנה טרם פורסמה (נכון למועד הבאת רשימה זו לדפוס) אבל המערכת הנדונה זמינה ומשווקת. הלכנו ללמוד אודותיה בחב" "מ.א.ח, ייבוא ושיווק בע"מ" בנתניה המייצגת את יצרן המערכת, חב" FireTrace (תרגום חפשי לעברית: בעקבות האש) שמרכזה בארה"ב וסניפיה פזורים על פני הגלובוס. חב" מ.א.ח ייצור ושיווק בישראל משווקת ומתקינה את מערכת הכיבוי העומדת בתקנים המחמירים ביותר, כולל התקן הישראלי. המערכת אוטומטית כפי שיתואר להלן. מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית מונעת את התפשטות האש, מונעת פגיעה בנפש ומונעת נזק רב לרכוש.
 
מערכת כיבוי אוטומטית ויעילה
מערכת הכיבוי שהוצגה בפנינו בחב" מ.א.ח אוטונומית לחלוטין, פועלת ללא מעורבות יד אדם וללא תלות באנרגיה חשמלית, סוללה או מצבר. זמן התגובה הממוצע שלה לפעולה הוא 3 שניות. המערכת מותקנת בחלל מנוע האוטובוס ומגיבה מיידית על כל התפרצות של אש בחלל המנוע.
מנגנון הגילוי מבוסס על צינורית גילוי מיוחדת. צינורית הגילוי עשויה מחומר פולימרי בעל עמידות בלחצים גבוהים ועם תכונות עמידות בחום הגורמות לחומר להתבקע מיד עם כל התפרצות אש.
צינורית הגילוי, המותקנת מעל המנוע ומחוברת אל מטף הכיבוי, מפותלת בצמידות לתקרת תא המנוע בצורה כזו שכל אש שתפרוץ בתוך תא המנוע תגרום לה מייד להתבקע.
 
כאשר פורצת אש במנוע האוטובוס, ללא תלות בגודל הלהבה, תתבקע צינורית הגילוי והלחץ הפנימי שבתוכה ירד מייד לרמת הלחץ האטמוספרי הרגיל. נפילת הלחץ הפתאומית בצינורית תפתח לרווחה את השסתומים החוסמים את כניסת האבקה מהמטף לצינורות הפיזור. עתה, אבקת הכיבוי תפרוץ בעוצמה לשני צינורות פיזור ותבקע את ארבעת נחירי הפיזור. דרך נחירי הפיזור תרוסס האבקה בלחץ גבוה ותחנוק במהירות את האש שבחלל המנוע, עד לכיבוי מושלם.
בנוסף, ברגע שהמערכת מגלה את האש שפרצה, 3 שניות כאמור, כאשר הלחץ בצינורות הגילוי יורד במהירות נדלקת נורה אדומה ומופעלת התרעה (אזעקה) בעצמת קול של 80 דציבלים שאף אחד לא יכול להתעלם ממנה.
 
מכלול פיקוד נהג
מערכת כיבוי האש כוללת גם מכלול חשמלי שנועד לאפשר מעקב אחר הכיבוי והפעלה ידנית של מערכת הפיזור על ידי מתג פיקוד המותקן ליד מושב הנהג.
ברגע שהנהג מרים את מתג החירום ומפעיל את המערכת,  יעבור פיקוד חשמלי ליחידה שבתא המנוע, וזו תפתח שסתום לשחרור הלחץ בצינורית הגילוי. הפרשי הלחץ הפתאומיים יפעילו את מערכת הפיזור.
 
מערכת כיבוי אמינה ומתוחזקת
שאלנו: האם תתכן הפעלת שווא (סרק)? 
מסתבר שלא. במאות אלפי מערכות הפועלות בעולם, לא היו הפעלות שווא. בטחונה המוחלט של החברה בכך שאין הפעלות שווא מביא אותה להתחייב להחליף כל מערכת שתופעל לשווא ללא שריפה.
שאלנו: האם המערכת של FIRETRACE מסוגלת לתת מענה לאזורים או מערכות נוספים באוטובוס, כמו מזגנים, תא מצברים ועוד. 
התשובה חיובית. הדגש שהושם על כיבוי מהיר ויעיל דווקא בתא המנוע, כולל החובה החוקית הקרובה, נובע מתדירות האש הפורצת בתא המנוע של אוטובוסים.
בעוד אנו למדים את הנושא מאנשי חב" מ.א.ח צצה בטלפון החכם שלנו ידיעה ב-YNET שכביש 7 נחסם לתנועה בין מחלף שורק למחלף גדרה בשל אוטובוס שעולה באש. לציבור הנהגים מומלץ לפנות לדרכים חלופיות (פורסם: 31.08.15, 16:48).
.
התקנת המערכת הינה פשוטה ביותר והיא אינה זקוקה לטיפול מיוחד אלא לביקורות תקופתיות. הבדיקה החודשית פשוטה ואפשרית על-ידי קצין הבטיחות או הנהג שיבדוק שהלחצים תקינים במדי הלחץ של המכלים והגלאי, יערוך בדיקה ויזואלית של צינורית הגילוי וצינורות הפיזור במטרה לוודא שאין בהם פגיעות או סימני מעיכה, יבדוק וויזואלית את חיבורי המערכת למרכב הרכב או שמא הופיעו סימני קורוזיה, ואת תוקף המטף.
אחת לשנה נערכת בדיקה על-ידי איש שרות מוסמך אשר יערוך בדיקה מקיפה של תקינות המערכת ויחידת הפיקוד.
 
אוטובוס אחד ממאה...
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסופה של שנת 2014 נעו בכבישי ישראל  17,795  אוטובוסים רגילים (שאינם זעירים). ברישא לרשימה זו דווחנו על כ-170 אוטובוסים בשנה שפורצת בהם שריפה. חישוב קל מלמד שמדובר באש הפורצת ב-1% מהאוטובוסים. כלומר, בשנה אחת אוטובוס אחד ממאה עולה באש. מפחיד.
ברוב הצמתים המרכזיים בישראל חולפים יותר מ-100 אוטובוסים בשעה. האם אחד מהם יעלה באש בקרוב? ומה יעלה בגורל הנוסעים? איזה נזק כספי ייגרם? מפחיד. 
נותר לנו לקוות שתהליך התקנת התקנות וההצטיידות יהיה מהיר ככל האפשר, לטובת כלל הציבור.
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה