מאמרים: לכל החדשות

אופניים חשמליים וקורקינט - חדשות בתקנות התעבורה

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-15/05/2016 14:01

 

אופניים חשמליים וקורקינט - חדשות בתקנות התעבורה

פורסמו ב-18.4.16
 
לרכוב על אופניים חשמליים רק מגיל 16
על פי תקנות התעבורה הישנות, בנושא האופניים החשמליים, שפורסמו ב-2014 הותרה רכיבה מגיל 14. הוראת מעבר הגבילה את הרוכבים בני 14-16 לשבילי אופניים בלבד. מיום 18.5.16, על פי תיקון בתקנה 39טז ייאסר על מי שלא מלאו לא 16 שנים לרכוב על אופניים חשמליים. נקווה שתהייה אכיפה.
 
גלגינוע (קורקינט) 
בשנת 2004, כשמשרד התחבורה מצא עצמו חסר אונים מול שטף הקורקינטים החשמליים שפלשו לרחובותינו, נקט המשרד מדיניות של בת יענה הטומנת ראשה בחול ופרסם צו תעבורה הקובע שקורקינט חשמלי שהספק מנועו אינו עולה על 100 ואט, משקלו העצמי אינו עולה על 12 ק"ג ומהירות נסיעתו אינה עולה על 12 קמ"ש, פטור מהוראות פקודת התעבורה. משמע: קורקינט שעומד במפרט הנ"ל מותר לייצור וליבוא, פטור מרישום, רישוי ורישיון נהיגה ומכאן הרוכב בכל גיל יעשה את הישר בעיניו.
עתה, פורסמו תקנות מסודרות בנושא והן בתוקף מ-18.8.16.
 
נוספה הגדרה לתקנה 1:
גלגינוע" - התקן דו–גלגלי או תלת–גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן 5 ישראלי 6230, אשר התקיימו בו כל אלה:
(1) הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט; 
(2) המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;
(3) המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;
(4) מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש; 
(5) משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג.
 
נוספה תקנה 39יח1:
(א) בעל גלגינוע פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה.
(ב) הרוכב על גלגינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה. 
 
נוספה תקנה 39יח2:
גלגינוע יישא תווית סימון כאמור בחלק ג" לתוספת השנייה וצמיגיו יסומנו על ידי היצרן או היבואן לפי הוראות תקן גלגינוע.
סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת–קיימא, רוחבה לא יפחת מ–60 מילימטר ואורכה מ–50 מילימטר, גודל אות בה לא יפחת מ–5 מילימטר, והיא תכלול את כל אלה:
(א) שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם קיים;
(ב) הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה, לגיל 16 לפחות;
(ג) המספר הסידורי של הגלגינוע, כפי שסומן בידי היצרן;
(ד) משקל עצמי של הגלגינוע;
(ה) משקל מרבי של רוכב;
(ו) הספק מרבי;
(ז) מהירות מרבית;
(ח) בגלגינוע עם צמיג פניאומטי - לחץ אוויר בצמיגים.
 
נוספה תקנה 122א:
(א) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.
(ב) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור (שביל אופניים), ובאין שביל אופניים - בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.
 
נוספה תקנה 122ב:
(א) לא ירכב אדם על גלגינוע בכביש בזמן תאורה, אלא אם כן הוא לובש אפוד זוהר כהגדרתו בסעיף 65ב לפקודת התעבורה. 
(ב) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג" בתוספת השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה.
(ג) הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.
(ד) על רכיבה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 110 כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, ותקנה (34ב) המחייבת רכיבה בצד ימין של הכביש (ולא על המדרכה), וכן התקנות הנוגעות לרכיבה על אופניים 121, 122, 123(א), 126, 127, 128, 129(ג),(ה) ו-(ז), 133 ו-134, בשינויים המחויבים.

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה