מאמרים: לכל החדשות

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה ברשויות המקומיות

מאת . פורסם ב-11/09/2016 10:50

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה ברשויות המקומיות

התקבל בכנסת ב-4.8.16, פורסם ברשומות ב-16.8.16.

 תקציר:

רשות מקומית רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה, בכפוף לנוהל שתגבש המשטרה ויאושר ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

ראש הרשות רשאי להסמיך פקחים למטרה זו. על הפקחים יהיה לעמוד באמות מידה שנקבעו בחוק ולקבל הכשרה מתאימה. הפקחים ילבשו מדים מזהים וישאו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית.

הפקח יהיה מוסמך לדרוש מאדם להזדהות בפניו, להורות לו לחדול מביצוע עבירת התעבורה, להוציא את האוויר והשסתומים מצמיגי רכב שפטור מרישום ורישוי (כמו אופניים רגילים או בעלי מנוע עזר חשמלי). במקרה הצורך יהיה הפקח רשאי להרחיק או לתפוס את הרכב הפטור מרישום ורישוי כדי למנוע את המשך השימוש ברכב, ובלבד שפעולה זו תיעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות שימנעו גרימת נזק לרכב.

אדם שיסרב להוראות הפקח יעוכב ע"י הפקח עד לבוא שוטר.

הפקח יוכל למסור לאדם הודעת תשלום קנס על עבירת קנס. הקנס ישולם לקופת הרשות המקומית.

 

 העבירות העיקריות שפקחי הרשויות המקומיות יאכפו:

- שימוש בטלפון תוך אחיזתו ביד או העברת מסרון.

- שימוש בנתיב או בשביל אסורים לרכב הנדון.

- נהיגה או רכיבה על המדרכה (לקלנועית מותר).

- הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.

- רכיבה על אופניים או על גלגינוע (קורקינט חשמלי) על המדרכה.

- הרכבת אדם נוסף על אופניים או על גלגינוע (אלא אם כן על אופניים לרוכב מלאו 14 שנים, לנוסע הנוסף טרם מלאו 8 שנים, ויש מושב מיוחד להרכבה). 

 

 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה