מאמרים: לכל החדשות

אין עוד מסמכים מצולמים בידי נוהג ברכב תאגיד

מאת . פורסם ב-24/01/2017 21:52

 

אין עוד מסמכים מצולמים בידי נוהג ברכב תאגיד
תקנה 9(א) מורה על חובת החזקת תעודות: "לא ינהג אדם רכב אלא אם נמצאים אתו רישיון הרכב, רישיון הנהיגה, תעודות הביטוח או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב האמור". 
עד ה-18.6.13 המשיכה תקנה זו בתקנת משנה שהתירה לפטור נוהג רכב שבבעלותו של תאגיד המעסיק קצין בטיחות מן החובה מלהחזיק רישיון רכב או תעודת ביטוח בשעת נהיגה ברכב, בתנאי שהנוהג מחזיק צילום מרישיון הרכב ומכל תעודה המתייחסת לרכב, ומתעודת ביטוח המראה על פניו שהם בני תוקף וחתומים בידי קצין הבטיחות ובחותמתו.
ב-18.6 13 נקבע שההיתר הנ"ל בטל החל מ-1.7.13.
מחאתם של ארגוני תחבורה שונים גרמה לדחייה לא רשמית ברישום דוחות לנוהג ברכב של תאגיד שהחזיק בצילום כאמור, למרות ביטול התקנה, עד שהשאלה תתברר ויוחלט כיצד לנהוג בעניין.
מנהלי צי רכב וקציני בטיחות בתעבורה סברו שהדחייה תקפה והמשיכו לתת בידי נהגים מסמכים מצולמים.
ב-24.1.17 הופץ ע"י מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה מסמך שלפיו יש להפסיק את הנוהג לתת מסמכים מצולמים בידי הנהג.
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה